BĄDŹ POINFORMOWANY

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Aktualne informacje dla członków PSJ, muzyków, fanów jazzu. To co wydarzyło się, bądź wydarzy w Stowarzyszeniu, środowisku jazzowym lub jest ważne dla kultury jazzowej w Polsce.
CZYM SIĘ ZAJMUJE

POLSKIE STOWARZYSZENIE JAZZOWE

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe jest organizacją społeczną, która zrzesza muzyków, kompozytorów, krytyków jazzowych, promotorów i organizatorów. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe jest od lat współorganizatorem festiwali, konkursów, warsztatów oraz imprez muzycznych, a także patronuje wszelkim inicjatywom jazzowym na terenie całego kraju.

CELE STOWARZYSZENIA

01.

Popieranie i upowszechnianie twórczości muzycznej oraz dbanie i jej należyty poziom artystyczny.

02.

Stwarzanie warunków do zawodowego uprawiania twórczości jazzowej.

03.

Współuczestniczenie w kształtowaniu polityki kulturalnej w Polsce w zakresie spraw związanych z muzyką jazzową i gatunkami pokrewnymi.

Więcej na temat celów i działań PSJ dowiesz się tutaj>> STATUT Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego