Deklaracja członkowska PSJ

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

PRZYSTĄP DO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA JAZZOWEGO

Jeśli chcesz poświęcić swój czas i energię na rzecz promocji polskiej kultury jazzowej, zaangażować się w działania mające na celu upowszechnianie twórczości muzycznej jazzmanów, a jesteś muzykiem, promotorem, dziennikarzem lub organizatorem koncertów czy festiwali lub po prostu kochasz jazz - zostań członkiem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Wyciąg ze Statutu PSJ:

§11

Członkami zwyczajnymi PSJ mogą być pełnoletni obywatele RP wykazujący się należytymi kwalifikacjami oraz dorobkiem w dziedzinie twórczości jazzowej, oraz osoby zasłużone dla rozwoju muzyki jazzowej i wykazujące się szczególnym dorobkiem wzbogacającym rozwój muzyki jazzowej i środowiska jazzowego. Członkami PSJ mogą być także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, o ile w swym dorobku zasłużyły się szczególnie dla polskiego środowiska jazzowego.

(…)

§13

Członkiem zwyczajnym PSJ może zostać każdy, po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz wykazaniu swojego dorobku na rzecz polskiego środowiska jazzowego. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd. Decyzja odmowna wymaga pisemnego uzasadnienia i jest ostateczna.

Pobierz znajdujący się poniżej plik deklaracji, wypełnij i odeślij go do PSJ.

Plik deklaracji członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego pobierzesz klikając ten link. Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres email biuro@psjazz.pl lub pocztą na adres: Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, Krakowskie Przedmieście 60A, 00-322 Warszawa.