Oświadczenie Zarządu i Rady Programowej PSJ w sprawie Krzysztofa Sadowskiego

Oświadczenie Zarządu i Rady Programowej PSJ w sprawie Krzysztofa Sadowskiego

W związku z publicznie wysuniętymi oskarżeniami wobec Krzysztofa Sadowskiego – muzyka jazzowego, kompozytora, pianisty i organisty, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego (1995-2016), pragniemy oświadczyć co następuje:


Poważny charakter opublikowanych zarzutów oraz znaczna liczba osób deklarujących się jako ofiary budzi nasz głęboki niepokój.
Liczymy na bezzwłoczne i rzetelne zbadanie tej bulwersującej sprawy przez stosowne organy wymiaru sprawiedliwości.


Apelujemy do całego środowiska i wszystkich osób mających jakiekolwiek informacje na ten temat o kontakt z właściwymi organami. Wskazany byłby także kontakt z dziennikarzem zajmującym się tą sprawą.

Zarząd i Rada Programowa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego

Jednocześnie Zarząd informuje, że zawiesił członkostwo Krzysztofa Sadowskiego w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym.