PSJ wraca do Chodzieży

PSJ wraca do Chodzieży

47 Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe – Cho-Jazz 2017 były pierwszymi, po dwudziestu sześciu latach przerwy, które odbyły się pod auspicjami PSJ. Udział Stowarzyszenia w tegorocznej edycji był jeszcze symboliczny, jednak podczas Warsztatów doszło do spotkania na „najwyższym szczeblu”, w którym uczestniczyli: dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury, Marcin Kita, dyrektor artystyczny Warsztatów, Janusz Szrom, a także prezes PSJ, Piotr Rodowicz oraz członek zarządu PSJ, Piotr Matla. Spotkanie robocze, którego efektem jest porozumienie o dalszej współpracy. O szczegółach za wcześnie jeszcze pisać, pewne jest jednak to, że Polskie Stowarzyszenie Jazzowe podjęło inicjatywę i aktywnie włączy się do organizacji Chodzieskich Warsztatów Jazzowych w kolejnych latach.

Cho-Jazz

Warsztaty w Chodzieży od wielu lat są wydarzeniem międzynarodowym. Każdego roku w wakacje do Chodzieży przyjeżdża blisko 200 uczestników z Polski, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Białorusi, Rosji i Izraela. Kadrę nauczycielską stanowią najwybitniejsi muzycy jazzowi z tych samych krajów. Dlatego też zajęcia odbywają się również w języku angielskim. Ta „wakacyjna szkoła jazzu” realizowana jest poprzez dużą liczbę zajęć w poszczególnych klasach instrumentalnych, grupach, zespołach oraz klasie wokalnej i Big Bandu. Znaczna część czasu przeznaczona jest na konsultacje indywidualne i ćwiczenia własne, prelekcje, spotkania i próby gry improwizowanej podczas wieczornych jam session.

Tegoroczne, 47 Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe odbywały się od 26 lipca do 6 sierpnia. Jak zwykle gospodarzem tego wydarzenia był Chodzieski Dom Kultury. W tym roku zajęcia prowadzili: Paweł Chmiel, Paweł Dobrowolski, Artur Dutkiewicz, Jerzy Główczewski, Bogdan Hołownia, Piotr Kałużny, Attila Muehl, Krystyna Prońko, Hans Peter Salentin, Rafał Sarnecki, Maciej Sikała, Marek Stawiński, Janusz Szrom, Michał Tomaszczyk i Zbigniew Wrombel. Sekcje rytmiczne prowadzili Kuba Cichocki, Andrzej Święs i Adam Zagórski oraz Anastasija Litvinyuk, Ehud Ettun i Igor Hnydyn. W warsztatach wzięło udział 66 wokalistów, 12 basistów, 32 pianistów, 16 perkusistów, 28 saksofonistów, 6 trębaczy, 6 puzonistów i 25 gitarzystów, z czego 80 uczestników przyjechało z zagranicy.

Trochę historii

Chodzieskie Warsztaty Jazzowe to najstarsza tego typu forma „letniej szkoły jazzu” w tej części Europy i jedna z najstarszych na świecie. Pierwsze Warsztaty Jazzowe odbyły się w Chodzieży w 1971 roku. Potrzebę rozwoju edukacji jazzowej polskie środowisko odczuwało już od dawna. Inicjatywa wyszła od Jana Abstawskiego i Jerzego Bojanowskiego, przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, mających już pewne doświadczenie w przedsięwzięciach edukacyjnych. Chodzież została wybrana na miejsce organizacji letniej szkoły nie tylko ze względu na urok miasta, a może przede wszystkim, ze względu na osoby Wiesława Wasilewskiego i Jana Cichockiego z Chodzieskiego Domu Kultury, którzy byli jazzfanami. Sam Dom Kultury zapewniał odpowiednią infrastrukturę, baza noclegowa była wystarczająca, a na dodatek władze lokalne nie szkodziły. Pierwszym kierownikiem artystycznym został Lucjan Kaszycki, kompozytor i pedagog. Idea warsztatów polegała na tym, by amatorów, głównie młodzież, zestawić z doświadczonymi muzykami. Wspólne granie miało się przyczynić w pierwszej kolejności do zaszczepienia bakcyla jazzu, a następnie umożliwić przekazanie pewnych podstawowych umiejętności warsztatowych jazzowej młodzieży. Uczestnicy Warsztatów przyjeżdżali na kolejne, potem znowu i znowu. W taki sposób Warsztaty Jazzowe w Chodzieży przyczyniły się do rozwoju wielu pokoleń muzyków. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że niewielu jest dziś artystów jazzowych w Polsce, którzy nie mieliby związku z Chodzieżą, czy to jako uczestnicy Warsztatów, czy to jako kadra.

Więcej o Warsztatach Cho-Jazz

Cho-Jazz

Chodzieski Dom Kultury